BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

BUSINESS

Jedná se pronájem samostatné divize společnosti pro potřeby partnera, kdy tento bude jmenován do pozice ředitele této divize (pobočky) a který tuto pobočku bude samostatně, v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami, řídit tak, jako by byl majitelem firmy.

Tedy rozhodovat o zakázkách, fakturovat svoje výkony v rozsahu živností, které má společnost zapsané v OR (nezapsané se mohou podle potřeby doplnit), najímat zaměstnance (od pracovní agentury korporace), zprostředkovávat různé produkty, služby, spolupracovat s bankami či pojišťovnami, zajišťovat daňové optimalizace pro externí společnosti, provádět manažerské činnosti u cizích společností, vyrábět různé předměty či zboží, prostě vše, co může podnikatel provozovat na základě živností volných, ty ostatní pak budou na základě poptávky partnerů přidávány.

Co však nemusí, je starat se o vedení účetnictví, absolvovat byrokratické procedury při přijímání zaměstnanců, platit daně z vlastních prostředků, chodit na kontroly finančních orgánů nést rizika z tohoto plynoucí ..... které nese samozřejmě samotná společnost, která partneru vytvořila samostatnou pobočku-divizi.

Přitom z ekonomického hlediska taková franšíza není nijak nákladná - partner odvádí firmě BAJS Partners LTD v případě fakturace tržeb mimo společnost 10% z těchto tržeb bez DPH, minimálně však paušální měsíční poplatek 130 USD a v případě fakturace mezi jednotlivými divizemi pak náklady partnera na franšízu pokrývá pouze tento uvedený měsíční paušál. Přitom partnerem-franšízantem BAJS může být i právnická osoba, se kterou divize partnera spolupracuje!

V ceně franchise je kromě ekonomického a právního zázemí společnosti také licence na užívání Google Apps for Business, firemní zabezpečená emailová schránka 25 GB, sjednocená vnitrofiremní komunikace, Informační systém BAJS, vnitrofiremní platební systém, kalendáře, vytváření interních týmových webů pro sdílení a spolupráci, registrace beneficienta u nadace BAJS Foundation .... a mnoho dalšího.

CENA franšízy: 470 USD