BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

JOB - Partner

Organizační složka BAJS Partners LTD - pracovní agentura - zajišťuje pro externí pracovní agentury s licencí na pronajímání pracovní síly možnost zakoupit si franšízu "JOB - PARTNER", která umožňuje napojení jejích zaměstnanců, kteří jsou registrováni na informačním portále BAJS, na zahraniční nadaci. Tato pak může vyplácet i těmto zaměstnancům podpůrné nadační příspěvky na bydlení nebo živobytí v těžkých životních situacích.

Pracovní agentura, která si zakoupí uvedenou franšízu, se automaticky sama stává v systému BAJS partnerem, který využívá referenčního marketingu a získává tak nemalé prostředky formou provize z každé zůčtované mzdy jejího zaměstnance, kterému je vyplácen nadační příspěvek. Zapojení externí pracovní agentury do systému BAJS zakoupením této franšízy umožní stabilizaci jejích zaměstnanců v pracovním vztahu a konkureceschopnost na trhu práce.

Cena franšízy je jednorázová a je určována dle počtu pronajímaných zaměstnanců takto:

  • do 50-ti pronajatých zaměstnanců včetně         5.000 $ /při podpisu smlouvy
  • za každého dalšího pronajatého zaměstnance         50 $