BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

Doplňkové balíčky služeb:

Corporate

Zakládání samostatných společností či korporací na zakázku partnerům (s.r.o., a.s., LLC, LTD, ....), vedení účetní agendy na zakázku, ekonomické poradenství ve finanční a právní oblasti týkající se firem a podniků ....

Insolvency

Pomoc partnerům s podáním insolvenčního návrhu k příslušnému soudu, posouzení stávající situace a pomoc při vytvoření podmínek, které jsou nutné k úspěšnému prohlášení insolvence - osobního bankrotu.

Mobile

Možnost využití vnitřní mobilní sítě firmy u alternativního operátora pro poskytování mobilních telekomunikačních služeb za zvýhodněných podmínek.

Education

Využití vnitropodnikového systému kurzů a vzdělávání se v oblasti finanční gramotnosti, osobního růstu a zvládání stresu, základní ekonomické poradenství (finanční, daňové, podnikatelské ....).

Trader

Služby, které BAJS Partners LTD poskytuje partnerům v oblasti obchodní činnosti - tvorba obchodní sítě, referenční marketing, tvorba pasivních příjmů...